Šatník na mieru sme
vypracovali už 1727 moletkám

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA WEBU SEXYMOLTEKY.SK

Dávam týmto dobrovoľne, slobodne a bez akéhokoľvek nátlaku spoločnosti BOLD JACK, s. r.o., IČO: 47 348 500 (ďalej len BOLD JACK a tretím osobám súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním osobných údajov a to pre evidenčné, obchodné a marketingové účely v rámci podnikateľskej činnosti spoločnosti BOLD JACK v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek písomne odvolať, doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosti BOLD JACK.

Prevádzkovateľ webu, spoločnosť BOLD JACK, s. r. o, nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy vzniknuté pri využití rád a tipov vo vypracovanom šatníku na mieru.

Čo hovoria naše zákazníčky

Stanislava (46)
Jelka
“Aj napriek kilám navyše sa teraz cítim príťažlivá. Seximoletky mi ukázali, ako sa pohrať so šatníkom a objaviť v sebe doposiaľ nepoznané – pocit spokojnosti vo vlastnom tele.”
Martina (37)
Zvolen
“Vždy som túžila byť štíhlejšia. Verila som, že ženy typu palculienka ako z móla sú u mužov žiadanejšie. Omyl! Potom ako som vďaka seximoletkám výraznejšie obmenila šatník začali sa diať zázraky!”
Jana (32)
Vranov nad Topľou
“Zaujímajú ma módne trendy, ale priznám sa, že moja postava neznesie každý výstrelok sezóny.

Po návšteve tejto stránky som však zmenila prístup k nakupovaniu a vyberám si veci do svojho šatníka, podľa toho čo mi skutočne pristane. Ďakujem za túto pozitívnu zmenu!”